ACTIEVOORWAARDEN

Actievoorwaarden en spelregels

 1. Winacties worden uitgeschreven door Bed and breakfast Wouw onder de handelsnaam Bed and breakfast Wouw V.O.F.  Gevestigd te Wouw. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan acties is gratis.
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.
 5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.
 6. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.
 7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 9. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.
 10. Bed and breakfast Wouw V.O.F. kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 13. Prijzen zijn niet overdraagbaar aan derden.
 14. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Bed and breakfast Wouw V.O.F.  voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.
 15. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Bed and breakfast Wouw V.O.F.
 16. Bed and breakfast Wouw V.O.F. handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 17. Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing.
 18. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 19. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met:
  Bed and breakfast Wouw V.O.F.
  Spellestraat 41, 4724SH Wouw
  Telefoon +31 (0)6 41007820
  E-mail: info@bedandbreakfastwouw.nl
  U ontvangt binnen 7 kalenderdagen na ontvangst een reactie via e-mail.